خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل

شارژ ایرانسل
ای کاش که...

مانند مه صبح بهاری

پیچیده "در آغوش" دماوند تو باشم
خرید کارت شارژ ایرانسل
ﭼﻮ ﻋﻀﻮﯼ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ؛
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻥ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ.
ﺑﻌﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻪ !!!!
ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﻪ ^_^
#طنز

خرید شارژ ایرانسل از طریق سایت ایتور

شارژ فروشی ایرانسل
خیلی زمان گذشته و تو رفته ای،
یاد یک خواسته ات افتادم،
گفتی دوست داری سرخ بپوشم
پوشیدم...
خرید شارژ ایرانسل یہ وقتاے

بهترہ ســڪـوت ڪــنـے و

مــنـتـظر بــاشـے
اطــرافــتــ چــہ اتـفـاقــے مے افتہ...❗#واقعیت
✴VERSACE✴

کارت شارژ ایرانسل

فروشگاه شارژ ایرانسل ایتور

پاییز هم گذشت و دِلَت عاشقم نشد

چشم انتظارِ سوز و زمستانِ بهمن ام


#فاطمه_دشتی
خرید آنلاین کارت شارژ ایرانسل
گاهــــــــــی پای کسی می مانی
که نه دیدیش
نه می شنــــــــــاسیش

فقط حسش کرده ای
تجمســــــــــش کرده ای؛

پشبت هاله ای از
نوشته های مجــــــــــازی

روی پیج مجازی اش

که هر روز می خوانی و
در جوابش می گویــــــــی
دوستت دارم عشق مجازی من...
فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل

فروشگاه شارژ ایرانسل
پیله کردنت به من بی دلیل نبود...
میخواستی وقتی پروانه شدی بروی

هه


#واقعیت#
خرید کارت شارژ ایرانسل از سایت ایتور
بهش گفتم دوست دارم
باور نکرد...
گفتم تنهام نذاز...تنهام گذاشت..
یه روز اومد پیشم برام گل اورد
گریه کرد گفت پشیمونم
گفت دوستدارم...
میخواستم بغلش کنم بگم بخشیدمش
بگم که دوسشدارم...
اما اون رفت و خیسی اشکاشو
روی سنگ قبرم جا گــذاشـت...❗


✴VERSACE✴

سایت ایتور