هرچند دل به نام هم دادیم، ماعاشقان رفته ازیادیم،لیلى ترین مجنون این دشتیم،شیرین ترین اندوه فرهادیم،حواى من بامن بمان تامرگ،ماباهم ازیک سیب افتادیم.

شاعرم کن بخند و بگذار دیوانی از بوسه برایت بگویم ... خرید شارژ رایتل دو رکعت گـــریه برایِ خـــاطـره هـــایم یک قنـــوت ســکوتــ برایِ یـــادت دو سجـــده بی قـــراری برایِ عشــقِ بربــــاد رفتــه یک تشـهد برایِ مــــرگِ دلـم. . .


خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور


دوستت دارم هایی هستند که می گویی تا دیگری را خوشحال کنی و دوستت دارم هایی هستند که گفتنش خودت را خوشحال می کند و چقدر فرق دارن این دو با هم کارت شارژ رایتل قرارمان یک مانور کوچک بود! قرار بود تیر های نگاهت مشقی باشد! اما ببین... یک جای سالم بر قلبم نمانده است!!


خرید شارژ مستقیم رایتل


وقتــی تــو رابطـه های دوستــی بــَعضـها بــه مسائل جنســی فکــر میـکــُنن بــَعضـی هام بــه شارژ ایرانـســـل ! دَرک مــی کــُنــی کـه تَنهـایــی زیاد هــَم بــَد نیست.... شارژ مستقیم رایتل به دار می کشم اگر "تو" بخواهی .. دلی را که باخته ام ..! دیه اش : یک قطره باران ؛ می توانی ؟!!


کارت شارژ رایتل ارزان


رفیقم یک ماه و نیمه ، تو چت داره رو مخه یه دختر کار می‌کنه .. امروز بعده کلی‌، پاچه خواری و التماس وب داده ، میبینه پسر دائیش اونور وب داره بای بای میکنه شارژ رایتل دختر خالم زنگ زده میگه مشخصات کامل لپتابتو بده کار دارم، میگم چیکار داری؟ میگه میخوام یه مدل بالاترشو بگیرم تا چشات در بیاد

خیلی سخته که بخوای با اب خوردن بغضت رو بفرستی پایین.اما یک دفعه اشک از چشات جاری بشه...